ഹൈറേഞ്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു; നെഞ്ചുലക്കുന്ന വൃത്താന്തങ്ങളുമായി

പാലക്കാട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള ജില്ലകളിലെ കിഴക്കൻ പിന്നാക്ക, മലയോര പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അവിടങ്ങളിലെ ദഅ്‌വ…

● ഹുസൈൻ തങ്ങൾ വാടാനപ്പള്ളി