ശൈഖ് ജീലാനി(റ)യുടെ ജീവിതദർശനം

ഇസ്‌ലാമിക അധ്യാത്മിക ദർശനത്തിന്റെ പ്രഭ പരത്തിയ അതുല്യ ജ്യോതിസ്സായിരുന്നു ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് ശൈഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിർ…

● നിശാദ് സ്വിദ്ദീഖി രണ്ടത്താണി

ശൈഖ് ജീലാനി(റ)ന്റെ രചനാലോകം

അധ്യാത്മിക ലോകത്തെ ചക്രവർത്തിമാരുടെ നേതൃപദവി അലങ്കരിക്കുന്ന മഹാനായ ഖുത്വുബുൽ അഖ്ത്വാബ് ശൈഖ് മുഹ്‌യിദ്ദീൻ അബ്ദിൽ ഖാദിരിൽ…

● അസീസ് സഖാഫി വാളക്കുളം