ശഅ്ബാൻ: ആരാധനയും ആധികാരികതയും

ഹിജ്‌റ വർഷത്തിലെ പവിത്രമായ മാസങ്ങളിലൊന്നാണ് ശഅ്ബാൻ. ഈ മാസത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതകൾ പ്രസിദ്ധവും ഇതിലെ മഹത്ത്വങ്ങൾ അനിർവചനീയവുമാണ്.…

● അബൂബക്കർ അഹ്‌സനി പറപ്പൂർ

ബറാഅത്ത് രാവ്

ശഅ്ബാന്‍ പതിനഞ്ചാം രാവിന് മഹത്വങ്ങളുണ്ടെന്നത് പ്രസിദ്ധമാണ്. അതു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗങ്ങളും ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങളില്‍ കാണാം. സൂറതുദ്ദുഖാനില്‍…