മാറുതുറക്കൽ സ്വാത്രന്ത്യമാകുമ്പോൾ

കേരള ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രക്ഷോഭമാണ് മാറുമറക്കൽ സമരം. തങ്ങളുടെ അവകാശ പ്രഖ്യാപനം പല കാലങ്ങളിൽ, പല…

● അൽവാരിസ് ദിൽദാർ പരപ്പനങ്ങാടി

രോഗീപരിചരണം ഇസ്‌ലാമിൽ

ഇസ്‌ലാം മതം ഉന്നത വിജയത്തിനുതകുന്ന ജീവിത പദ്ധതിയാണ്. വ്യക്തിജീവിതത്തോടൊപ്പം സാമൂഹികമായി നിറവേറ്റേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ കൂടി ഇസ്‌ലാം…

● സഹൽ അബ്ദുല്ല

ഖി്ലാഫത്തും രാഷ്ട്രീയ ഇസ്‌ലാമും

ഇസ്‌ലാം സമഗ്രമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും വിശാലമായി ഉൾകൊള്ളുന്ന മതമാണിത്. മനുഷ്യന്റെ ഒരു നിമിഷം പോലും…

● ഡോ. ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് സഖാഫി കോട്ടുമല

ബുൾഡോസർ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടേണ്ട വിധം

ജംഹാംഗീർപുരിയിലെ സംഘർഷങ്ങളും ബുൾഡോസർ രാജും 2024ലെ പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻനിർത്തി രാജ്യത്താകമാനം നടപ്പാക്കാൻ പോകുന്ന ഫാസിസ്റ്റ്…

● മുസ്തഫ പി എറയ്ക്കൽ

മുസ്‌ലിം സ്ത്രീ: വ്യക്തിത്വം, സ്വാതന്ത്ര്യം

പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിനും ഇമ്പം നൽകുന്നതെന്തു ചെയ്യുന്നവർക്കും വല്ലഭ സ്ഥാനം നൽകി ഉയരത്തിൽ വെക്കാൻ ഈ തലമുറ…

● നിസാമുദ്ദീൻ അഹ്‌സനി പറപ്പൂർ

മലബാറിലെ സാമൂഹിക ജീവിതവും സ്വാതന്ത്ര്യധാരകളും

ആധുനിക കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തെ, പ്രത്യേകിച്ചും മലബാറിന്റെ ചരിത്ര ജീവിതവുമായി മുൻനിർത്തി മലബാർ സമരത്തെ കുറിച്ച്…

● ഡോ. കെഎസ് മാധവൻ