കുടുംബം തകരരുത് ഈ സ്നേഹതീരം

ഇസ്ലാമിക പരിപ്രേക്ഷ്യത്തില്‍ കുടുംബം എന്നത് ഒരു കൂട്ടുസംരംഭമാണ്. അവിടെ മേധാവിത്വ പ്രശ്നമില്ല. കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് കുടുംബത്തെ ഇമ്പമുള്ളതാക്കുക.…

ആരാവണം ഒരു നല്ല കുടുംബനാഥന്‍?

കുടുംബനാഥന്‍ എന്ന സ്ഥാനം മഹാഭാഗ്യവും പ്രതിഫലാര്‍ഹവുമാണ്. നല്ല നിലയില്‍ നിര്‍വഹിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ അതു വലിയ നഷ്ടവും.…

കുടുംബനാഥ ഇങ്ങനെയാവണം

ആശയസമ്പന്നമായ ഒരു പദമാണ് കുടുംബനാഥ എന്നത്. പ്രാമാണികമായും പ്രാദേശികമായും കുടുംബനാഥനോട് സമാനമായ പ്രസക്തി കുടുംബനാഥയ്ക്കുമുണ്ട്. പക്ഷേ,…

കുടുംബഛിദ്രത; കാരണവും പരിഹാരവും

നിശ്ചിത പ്രായമെത്തുമ്പോള്‍ പുരുഷന് സ്ത്രീയും സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷനും തുണയാവേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ശാരീരിക, മാനസിക, സാമൂഹിക,…

ജനനനിഷേധക്കച്ചവടത്തിന്റെ കാണാക്കയങ്ങള്‍

കുടുംബാസൂത്രണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലെ രണ്ട് പദങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ വൈരുധ്യമുണ്ട്. കുടുംബം എന്നത് സമൂഹത്തിന്‍റെ…

സന്തുഷ്ട കുടുംബം;ഉമ്മുസലമ(റ)യുടെ മാതൃക

കൂടുമ്പോള്‍ ഇമ്പമുള്ളതാണ് കുടുംബം. സ്നേഹത്തിന്‍റെയും കാരുണ്യത്തിന്‍റെയും താഴ്വരയിലാണ് ‘കുടുംബം’ സ്ഥാപിതമാകുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാനും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനും…