ജ്ഞാനസേവനം ആരാധനയാക്കിയ വൈലത്തൂർ ഉസ്താദ്

സൈതലവി ഹാജി-ഖദീജ ദമ്പതികൾക്ക് ജനിച്ച ഏഴു മക്കളിൽ അവസാനത്തെയാളാണ് ശൈഖുനാ വൈലത്തൂർ ബാവ മുസ്‌ലിയാർ. പിതാവിനെ…

ബാവ ഉസ്താദിന്റെ രചനാലോകം

കേരളക്കരയിൽ ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിത മഹത്തുക്കൾ ചെയ്ത സ്തുത്യർഹ സേവനങ്ങളിൽ അതിപ്രധാനമാണ് ഗ്രന്ഥരചന. പണ്ഡിതർ…

മൗതുൽ ആലിമി മൗതുൽ ആലം

മരണം മനുഷ്യന് അലംഘനീയമായ വിധി തന്നെയാണ്. ഉറപ്പായ സംഗതി എന്നാണ് മരണത്തെ ഖുർആൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. അതേ…

ഹജ്ജ് സ്വീകാര്യമാകാൻ ഇവ സൂക്ഷിക്കുക

അല്ലാഹുവിന്റെ കൽപന സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ തൃപ്തി മാത്രം കാംക്ഷിച്ചു കഅ്ബ ത്വവാഫ്, സഅ്‌യ്, അറഫയിൽ നിൽക്കൽ…

വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് പകർന്ന വെളിച്ചം

മതവിദ്യാഭ്യാസം പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭമാണിത്. പഴയ വിദ്യാഭ്യാസ കലണ്ടർ മാറ്റി പുതിയത് ചുമരിൽ…

വിരഹം മധുരം പകരുന്ന പ്രബോധനയാത്ര

മദീന. മുഹമ്മദുർറസൂലുല്ലാഹി(സ്വ) വിശുദ്ധ ഇസ്‌ലാമിന്റെ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരായ കാലം. മദീനയിലും പുറത്തുമുള്ള നിരവധി ഗോത്രങ്ങൾ…

നിയ്യത്താണ് പ്രധാനം

  സൽകർമങ്ങളുടെ സത്ത കുടിക്കൊള്ളുന്നത് നിയ്യത്തിലാണ്. കർമത്തിന്റെ സ്വീകാര്യതയും അസ്വീകാര്യതയും നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിയ്യത്തിന്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല.…

ഞാൻ ഒ.കെ; മറ്റവന്റെ കാര്യം..!

‘നാം കാലത്തെ പഴിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രശ്‌നം നമുക്കു തന്നെയാണ്. നാമൊക്കെയാണു ജീവിക്കുന്നത് എന്നതു മാത്രമാണിപ്പോൾ കാലത്തിന്റെ…