സൂറത്തുന്നാസ്? പിശാചിനെയകറ്റാനും ഹൃദയ വിമലീകരണത്തിനും

മനുഷ്യനെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഖുർആൻ. മനുഷ്യന്റെ ഉത്ഭവവും സ്വഭാവവും പാമർശിക്കുന്ന വിശുദ്ധഗ്രന്ഥം സൽഗുണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് സൻമാർഗ്ഗിയാവാനുള്ള…

● കെ.എം സുഹൈൽ എലമ്പ്ര

ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം: സാധ്യതകളും വിമർശനങ്ങളും

ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന വാദമുഖങ്ങൾ ഹംപ്റ്റി ഡംപ്റ്റിയും ആലീസും തമ്മിൽ സർവകലാശാലയുടെ അർത്ഥത്തെക്കുറിച്ചു…

● അനസ് കൊറ്റുമ്പ

ചരിത്രം വക്രീകരിക്കുന്നവർ ആധിപത്യം നേടുമ്പോൾ

ഹിന്ദുത്വ കൂട്ടായ്മകളുടെ ചരിത്ര ബോധത്തിലെ ശുദ്ധഭോഷത്തങ്ങളെ മറ്റ് മിക്ക ചരിത്രകാരന്മാരും തുറന്നുകാട്ടുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് തന്നെ,…

● ഡോ. ഡിഎൻ ഝാ/ ഡോ. സിയാഉസ്സലാം

ഡയസ്‌നോൺ ചൊവ്വയും മടവൂരികളും!

”ജൂലൈ 10 ശനിയാഴ്ച ദുൽഖഅ്ദ് 30 പൂർത്തിയായതിനാൽ ദുൽഹജ്ജ് 1 ഞായറാഴ്ച ആയിരിക്കുമെന്നും അറഫാ ദിനം…

● അബ്ദുൽ റഊഫ് പുളിയംപറമ്പ്