കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ എസ് വൈ എസ് റിലീഫ് വിതരണം

കണ്ണൂര്‍: ::സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഐസിഎഫ് അബൂദാബി കമ്മിറ്റിയുടെ…