ലൈലതുല്‍ ഖദ്ര്‍ അനുഗ്രഹീതം ഈ രാവ്

ചരിത്രവിചാരം റമളാന്‍ രാവുകള്‍ക്ക് പകലിനെക്കാള്‍ പ്രഭയുണ്ട്. അവയിലേറ്റവും പ്രധാനം വിധിനിര്‍ണയ രാത്രിയായ ലൈലതുല്‍ ഖദ്റാണ്. 1998…