സൂക്ഷിക്കുക; കല്യാണമില്ലാ കാലം വരുന്നു

ഇസ്‌ലാമിനു മുമ്പുള്ള സ്ത്രീ ജീവിതം ദുസ്സഹമായിരുന്നു. പൗരത്വം പോലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ നനാവിധ പീഡനങ്ങളുടെ വേലിയേറ്റത്തില്‍ അവര്‍…