മാതാ പിതാക്കളോട് സലാം പറയുക

സ്‌നേഹ വർധനവിന് നബി(സ്വ) പറഞ്ഞു തന്ന പോംവഴി എന്താണെന്നറിയുമോ? പരസ്പരം സലാം പറയൽ വർധിപ്പിക്കുക. ‘അല്ലാഹുവിന്റെ…

● അബ്ദുസ്സലാം മുസ്‌ലിയാർ ദേവർഷോല