ശൈഖ് ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി(റ) ഇശ്ഖിന്റെ ധന്യവസന്തം

ഹിജ്റ 606 റബീഉല്‍ അവ്വല്‍ ആറിന് ഇപ്പോള്‍ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭാഗമായ ബല്‍ഖില്‍ ഒരു സാത്വിക കുടുംബത്തിലാണ്…

ആത്മീയതയുടെ റൂമി ദര്‍ശനം

ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാന്‍ നമുക്കു കഴിയുമോ? മനസ്സിന്റെ അഗാധതയിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാനൊക്കുമോ? ആ അപാരതയുടെ രാജപ്രൗഢി എന്തായിരിക്കും?…

പടിഞ്ഞാറിന്റെ റൂമി വായനകള്‍

‘ഇസ്‌ലാമിക സ്വൂഫി കവിയും അറിയപ്പെട്ട തത്ത്വജ്ഞാനിയുമായ ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി സ്നേഹത്തിലൂടെയും സഹിഷ്ണുതയിലൂടെയുമാണ് അറിവും ആത്മീയതയും പ്രചരിപ്പിച്ചത്.…

ശൈഖ് റൂമി(റ)യുടെ സഞ്ചാരം, ഗുരുക്കള്‍, കവിതകള്‍

ശൈഖ് ജലാലുദ്ദീന്‍ റൂമി(റ)യെപ്പോലെ ആധുനികര്‍ക്കും സ്വീകാര്യനായ മറ്റൊരു വലിയ്യില്ല. ഇസ്‌ലാമിക ലോകത്തു മാത്രമല്ല, പാശ്ചാത്യ ലോകത്തും…