എസ്.വൈ.എസ് സാന്ത്വനം തന്ന സന്തോഷം

ആയുര്‍വേദ ചികിത്സക്ക് ഞാന്‍ അച്ഛനെയും കൊണ്ട് സുല്‍ത്താന്‍ ബത്തേരിയില്‍ വന്നു. അച്ഛന് ക്ഷീണം കൂടിയതിനാല്‍ ബത്തേരി…