മുത്തുനബിയുടെ ശഅ്ബാന്‍

ഹിജ്റ കലണ്ടറിലെ എട്ടാം മാസമാണല്ലോ ശഅ്ബാന്‍. ഇത് നബി(സ്വ)യുടെ മാസമാണെന്ന് ഹദീസില്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. പവിത്രമായ രണ്ടു…

● അലവിക്കുട്ടി ഫൈസി എടക്കര