തെരുവുപട്ടികൾവാഴുന്നകലികാലമാണിത്. ഒരുനിയന്ത്രണവുമില്ലാത്തലക്ഷക്കണക്കിനുപട്ടികളാണ്കേരളത്തിന്റെനിരത്തുകളുംപൊതുഇടങ്ങളുംകയ്യേറിയിരിക്കുന്നത്. വർഷംപ്രതിലക്ഷത്തിനടുത്ത്ആളുകൾക്ക്കടിയേൽക്കുകയുംനിരവധിമനുഷ്യർയാതനഅനുഭവിച്ച്അതിദാരുണമായിമരണമടയുകയുംചെയ്യുന്നു. പുറമെപശു, ആട്, കോഴിപോലുള്ളവളർത്തുജീവികളെയുംപട്ടിപ്പടഅക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കാര്യംഇവ്വിധംകൈവിട്ടുപോയിട്ടും, മൃഗസ്‌നേഹത്തിന്റെവീണമീട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്പോലീസുംഭരണവിഭാഗങ്ങളും.

കേന്ദ്രമന്ത്രിമേനകഗാന്ധിയാണ്എല്ലാപുകിലുകളുടെയുംപ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇവർപണ്ടേപട്ടിപ്രേമത്തിൽപ്രസിദ്ധയാണ്. തെരുവുപട്ടികൾഎത്രഭീകരരായാലുംകൊല്ലാൻപാടില്ലെന്നുംഅവയെഓമനിച്ച്പിടിച്ച്വന്ധ്യംകരണംനടത്തുകയാണ്വേണ്ടതെന്നുംഇവരുടേതായിപ്രസ്താവനവന്നു. സത്യത്തിൽഇത്ഇന്ത്യയിലെഒരുനിയമമൊന്നുമല്ല. മന്ത്രിയുടെമോഹംമാത്രം. ഇതിന്റെചുവടുപിടിച്ചാണ്രാജ്യത്താകമാനംപട്ടിപ്രേമംഅരങ്ങേറുന്നത്. പട്ടികടിക്കാൻവരുമ്പോൾപോലുംകല്ലെടുത്തെറിയുകയോമറ്റോചെയ്യരുത്. പകരം, മരത്തിൽപാഞ്ഞുകയറണമത്രെ. ശേഷംപട്ടിസഹകരിച്ച്രംഗംവിടുന്നതുവരെതൂങ്ങിപ്പിടിച്ച്നിൽക്കണം. എസികാറിലുംകാരവനിലുംമാത്രംസഞ്ചരിച്ച്ശീലമുള്ള, ഫ്‌ളാറ്റുംഓഫീസുംമാത്രംപരിചയമുള്ളചോക്ലേറ്റുകാർക്ക്ഇങ്ങനെയൊക്കെപറയാം. യഥാർത്ഥലോകംതികച്ചുംവ്യത്യസ്തമാണല്ലോ.

ചെറിയകുട്ടികളുംവൃദ്ധരുംസ്ത്രീകളുംരോഗികളുമൊക്കെഎങ്ങനെയാണ്ഇത്പ്രയോഗിക്കുക. ഇതുപറയുന്നമന്ത്രിക്ക്തന്നെമരംകയറ്റത്തിൽഎത്രപ്രാവീണ്യമുണ്ടാകും? അംഗണവാടിയിൽകയറിപിഞ്ചോമനമക്കളെയും ‘പോലീസ്ഞങ്ങൾക്ക്പുല്ലാണ്’ എന്നരീതിയിൽസ്റ്റേഷനിൽകയറിഎസ്‌ഐയെയുംകടിച്ചുകീറിയാണ്പട്ടിപ്പടആടിത്തിമർക്കുന്നത്. ഇഷ്ടികക്കിടിച്ച്പച്ചമനുഷ്യരെകൊല്ലുന്നആർഷഭാരതത്തിൽപട്ടിരത്‌നങ്ങളുടെമഹാഭാഗ്യമോർക്കുക!

പേവിഷംബാധിച്ചാൽനരകിച്ചുമരിക്കുകയാണ്പരിഹാരം. വെള്ളവുംവെളിച്ചവുംകാറ്റുംതണുപ്പുമൊന്നുംസഹിക്കാനാവാതെഅലറിക്കരഞ്ഞുംഏങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നുംകഠിനദാഹംഅനുഭവിക്കുമ്പോൾതന്നെഒരുതുള്ളിഇറക്കാനാകാതെഎരിപിരികൊണ്ടുംപട്ടികൾക്കുസമാനമായശബ്ദമുണ്ടാക്കിയുമൊക്കെഏറെദുരിതംപിടിച്ചമരണം. സെല്ലിലടച്ച്മരണത്തിലേക്ക്രോഗിനടന്നടുക്കുന്നത്നോക്കിനിൽക്കാൻമാത്രംവിധിക്കപ്പെട്ടസ്വന്തക്കാരെഒന്ന്ഓർത്തുനോക്കുക!

ഒരുലക്ഷംപട്ടികളെവന്ധ്യംകരിക്കാൻകോടികളും 25 വർഷവുംവേണ്ടിവരുമത്രെ. അപ്പോഴേക്ക്എത്രപേർക്ക്പട്ടിക്കടിയേൽക്കുമെന്ന്ഊഹിക്കാൻപോലുംവയ്യ. ഉപദ്രവകാരികളായനായകളെകൊന്നവർക്കെതിരെകേസെടുത്തുംഅറസ്റ്റുചെയ്തുംശൂനകോപദ്രവംഏറെശ്രദ്ധയോടെപിടികൂടണമെന്ന്സർക്കുലറയച്ചുംമൃഗസ്‌നേഹിചമയുന്നവർക്ക്കാറുംവീടുമില്ലാത്തതെരുവ്മക്കളുടെരോദനമറിയില്ല. മനുഷ്യസ്‌നേഹികൾഒന്നിച്ചെതിർത്ത്തോൽപ്പിക്കേണ്ടതാണ്ഇത്തരംതലതിരിഞ്ഞമൃഗസ്‌നേഹനടപടികൾ. മനുഷ്യന്റെമൂല്യംമനസ്സിലാക്കാൻമനുഷ്യനാവുകയാണ്പ്രഥമമായിവേണ്ടത്.

 

 

You May Also Like

ഗോവിന്ദ ചാമി ഓര്‍മപ്പെടുത്തുന്നത്

ഗോവിന്ദചാമിയുടെ വധശിക്ഷ ഹൈക്കോടതി ശതിവച്ചതോടെ മറന്നു തുടങ്ങിയ സൗമ്യ വധക്കേസ് വീണ്ടും മലയാളി മനസ്സിനെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി.…

തർക്കം പരിഹാരമല്ല

തർക്കം ഒരു നല്ല മാർഗമല്ല, യഥാർഥ പരിഹാരവുമല്ല. താൽക്കാലികമായി പിടിച്ചുനിൽക്കാനും ദുരഭിമാനം നിലനിർത്താനും കഴിയുമായിരിക്കും. എന്നാൽ…

● ഹാദി

വാക്കും വിചാരവും

വാക്കുകൾക്ക് വലിയ ശക്തിയുണ്ട്. അല്ലാഹു നൽകിയ നാവുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാനാകുന്നത്. നാവിനകത്തുള്ള വാക്കുകൾ സുരക്ഷിതമാണ്.…

● ഹാദി