ഇസ്‌ലാം, ആരോഗ്യം

ആരോഗ്യം അമൂല്യമാണ്. അല്ലാഹു നല്‍കുന്ന അനുഗ്രഹവുമാണത്. ജീവിതത്തിലുടനീളം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ധര്‍മങ്ങളും കര്‍മങ്ങളും നിര്‍വഹിക്കാന്‍…

ഗാര്‍ഹികാരോഗ്യത്തിന്റെ ലളിതമാര്‍ഗങ്ങള്‍

ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം അല്ലാഹു നല്‍കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ്. ആരോഗ്യമുള്ള ജനതയാണല്ലോ നാടിന്റെ സമ്പത്ത്. ആരോഗ്യ സമ്പുഷ്ടമായ…

കുട്ടികളിലെ ആസ്തമ

ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും ഭാവി സമ്പത്താണ് ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങള്‍. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെ ശരിയായ ശാരീരിക മാനസിക…

ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ ആരോഗ്യം

ഗര്‍ഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ വളര്‍ച്ചയെ കാര്യമായി ബാധിക്കുന്ന ഒന്നത്രേ മാതാവിന്റെ ശരീരത്തിനു കിട്ടുന്ന പോഷണം. മാതാവിന്റെ രക്തത്തില്‍…

ആരോഗ്യരംഗത്തെ മുസ്ലിം രചനകള്‍

ശരീരവും മനസ്സും പരസ്പര ഗുണദായികളും ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ്. ശരീരത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാവിനും ആത്മാവിനെ വിസ്മരിച്ച് ശരീരത്തിനും ഏറെ…

ഭക്ഷ്യവിഷബാധയും പ്രതിരോധവും

ഷവര്‍മ കഴിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ച സംഭവം കേരളത്തിലാകമാനം കോളിളക്കമുണ്ടാക്കിയത് അടുത്തകാലത്താണ്. ഭക്ഷ്യവിഷബാധയെക്കുറിച്ച് മലയാളികളുടെ ഗൗരവചിന്ത തുടങ്ങിയത്…

ആരോഗ്യപ്പതിപ്പ്

മനുഷ്യരുടെ വിലപ്പെട്ട സമ്പത്തുകളില്‍ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യം. ആരാധനകളായാലും ജീവിത സന്ധാരണ മാര്‍ഗങ്ങളായാലും അവയിലെല്ലാം പൂര്‍ണമായി വിജയിക്കാന്‍…

ആരോഗ്യത്തിന്റെ മതരീതികള്‍

ഇസ്‌ലാം സമഗ്രവും സമ്പൂര്‍ണവുമാണ്. എല്ലാ കാലഘട്ടങ്ങള്‍ക്കും ആവശ്യമായ ഒരു ദര്‍ശനമാണത്. അതിലെ ഓരോ കണികയും സ്ഥല…

എയ്ഡ്സ് മരുന്നില്ലാത്ത മഹാവ്യാധി

ലോകമൊന്നാകെ ഭീതിയോടെ നോക്കുന്ന മഹാമാരിയാണ് എയ്ഡ്സ്. മനുഷ്യചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ദാരുണമായ പകര്‍ച്ചവ്യാധി. ഇന്നുവരെ അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വെച്ച്…

ദാരിദ്ര്യോഛാടനം സുസാധ്യമോ

ലോകത്തിലെ വലിയ സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് ദാരിദ്ര്യം. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാര്‍പ്പിടം തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന ആവശ്യം നിര്‍വഹിക്കാനാവാത്തവരെ…